Tuyển sinh liên thông cao đẳng y điều dưỡng, hộ sinh 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI I HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Số:      /TBTS - YDHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         Ngày      tháng      năm 2017   THÔNG ...

Tải mẫu Hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng năm học 2018 - 2019

+ 09h Thứ 7 ngày 03/01/2018 Để thuận lợi cho các thí sinh đăng ký tuyển sinh Cao đẳng Dược chính quy năm 2017 Nhà trường cung cấp mẫu hồ sơ tuyển sinh năm 2018 để các em có thể tải về mà không phải đến trực tiếp trường. 1. Tải Hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng Dược năm học 2018 - 2019  tại đây: Dowload 2. Tải hồ sơ Học sinh -Sinh viên tại đây: ...

Tuyển sinh đào tạo cao đẳng, trung cấp dược năm học 2017 - 2018

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG TRUNG CẤP DƯỢC HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017 - 2018 Trường cao đẳng Dược Hà Nội I tiền thân là trường trung cấp dược Hà Nội, là trường cao đẳng chuyên ngành Dược nằm trong hệ thống đào tạo nhân lực của Bộ Y tế. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2017 - 2018, Nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các hệ đào tạo như sau:   1. LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY (yêu cầu tốt nghiệp THPT trở ...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ NHÀ THUỐC XUẤT SẮC 2017 - 2018

TRƯỜNG TRUNG CẤP DƯỢC HÀ NỘI HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TCCN --------------------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------------- Số:.. /TS-DHN/2017 Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2017   TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ NHÀ THUỐC  XUẤT SẮC   Trường Trung cấp ...

Tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chuyên ngành

TRƯỜNG TRUNG CẤP DƯỢC HÀ NỘI HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ------------------------------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------------   TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÙNG LÚC HAI CHUYÊN NGÀNH 2016 Trường Trung cấp Dược Hà Nội là cơ sở đào tạo nằm trong hệ thống đào tạo nhân lực của Bộ Y tế - ...

Tuyển sinh Dược Tá năm 2015 - 2016 - Hệ chính quy

TRƯỜNG TRUNG CẤP DƯỢC HÀ NỘI HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ------------------------------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------------       TUYỂN SINH HỆ DƯỢC TÁ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2015 - 2016     Trường Trung cấp Dược Hà Nội là trường đào tạo chuyên ngành về Dược, nằm trong hệ ...

Thông tin tuyển sinh Trường cao đẳng Dược Hà Nội 1 năm học 2018 -2019 new

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI I HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ------***------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------***------  THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018 - 2019 Trường cao đẳng Dược Hà Nội I tiền thân là trường trung cấp dược Hà Nội, là trường cao đẳng chuyên ngành Dược nằm trong hệ ...
tuyen sinh duoc ha noi