Thông báo tuyển dụng Giảng Viên năm 2017

10h:41, thứ tư ngày 19/07/2017 THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN 2017 Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Số TT Ngành Trình Độ Số lượng 1 Chính trị Đại học   2 Tin học Đại ...

Tuyển sinh cao đẳng dược hệ chính quy năm 2017

Trường cao đẳng Dược Hà Nội I tiền thân là trường trung cấp dược Hà Nội, là trường cao đẳng chuyên ngành Dược nằm trong hệ thống đào tạo nhân lực của Bộ Y tế. Thực hiện chương trình liên kết tuyển sinh & hợp tác đào tạo giữa Nhà trường và các đơn vị đào tạo Y Dược trong cùng hệ thống; kế hoạch đào tạo năm 2017 - 2018, Nhà trường tiếp nhận hồ sơ ...

Tuyển sinh đào tạo dược sỹ nhà thuốc xuất sắc 2017 - 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI I HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TCCN --------------------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------------- Số:.. /TS-DHN/2017 Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017   TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ NHÀ THUỐC  XUẤT SẮC   ...

Tuyển sinh cao đẳng dược hệ chính quy năm 2017 - 2018

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI I HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ------------------------------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------------   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018   Trường cao đẳng Dược Hà Nội I tiền thân là trường trung cấp dược Hà ...
tuyen sinh duoc ha noi