Thông báo kế hoạch chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013 và khai giảng năm học mới 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

Số: ……/DHN/2013

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

 

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013 và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới  2013 - 2014

 

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, trong đó có hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013 và khai giảng năm học mới 2013. Ban giám hiệu nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong giáo viên, nâng cao ý thức học tập trong học sinh và tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trong toàn trường. Với ý nghĩa thiết thực đó Ban tổ chức đề nghị các thầy giáo, cô giáo, giáo viên chủ nhiệm các lớp động viên, khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới với nội dung cụ thể như sau:

 

I. Đối với CB, GV, CNV.

 

1. Mục đích yêu cầu:

 

- Nhằm tạo động lực khuyến khích và tôn vinh các tập thể và cá nhân trong toàn trường hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.

 

- Lựa chọn giáo viên giỏi để tham gia các cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố.

 

- Công tác thi đua được phổ biến, quán triệt tới từng CB,GV, CNV trên cơ sở những tiêu chí đánh giá cụ thể.

 

-  Đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng và phát huy tác dụng, Không chạy theo thành tích, hình thức.

 

-  100% CB, GV, CNV trong toàn trường tham gia phong trào thi đua với khẩu hiệu “ Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo” gắn với cuộc vận động: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

2.  Nội dung và tiêu chí thi đua:

 

- Đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chí sau:

 

+ Ra vào lớp đúng thời gian quy định;

 

+ Quản lý lớp có hiệu quả;

 

+ Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, giáo án trước khi lên lớp;

 

+ Thực hiện đủ số bài, đủ nội dung từng bài theo yêu cầu phân phối chương trình về giờ lý thuyết, thực hành;

 

+ Có phương pháp giảng dạy mang tính thuyết phục cao đối với đồng nghiệp và học sinh;

 

+ Có khả năng liên hệ nội dung bài giảng với thực tiễn, hướng cho học sinh biết suy nghĩ độc lập, không lệ thuộc hoàn toàn vào thầy, cô giáo;

 

+ Biết ứng dụng công nghệ thông tin, các dụng cụ hỗ trợ vào bài giảng một cách khoa học;

 

+ Hướng dẫn học sinh thực hành đúng quy cách, đúng yêu cầu nội dung giáo trình.

 

+ Đạt thành tích trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

 

- Đối với CB, CNV đạt danh hiệu xuất sắc phải đảm bảo các tiêu chí sau:

 

+ Số ngày làm việc trong tháng phải đạt từ 95% trở lên;

 

+ Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đúng thời gian và chất lượng yêu cầu của nội dung công việc;

 

+ Không bị nhắc nhở, khiển trách;

 

+ Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ được giao;

 

+ Tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường.

 

II. Đối với học sinh

 

1. Mục đích yêu cầu:

 

1.1. Mục đích:

 

-  Thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện của học sinh trong toàn trường nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề

 

- Tạo sân chơi lành mạnh thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cho học sinh trong toàn trường.

 

- Phát hiện, bồi dường những học sinh có thành tích học tập tốt để tham gia thi học sinh giỏi cấp thành phố.

 

- Động viên, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích học tập và xây dựng phong trào tốt.

 

1.2. Yêu cầu: Học sinh các hệ trong toàn trường tham gia.

 

2. Nội dung thi đua bao gồm:

 

2.1 Tham gia thi học sinh giỏi cấp trường:

 

- Đối tượng:

 

+ Là học sinh hệ chính quy của trường;

 

+ Có điểm TBC các môn đạt từ khá trở lên (không có môn thi lại)

 

- Môn thi gồm: Hóa Dược – Dược lý; Bào chế (học sinh có thể đăng ký thi một hoặc cả hai môn)

 

-  Hình thức thi: Thi tự luận và thi thực hành tay nghề.

 

-  Thời gian thi: Tự luận 120 phút;  Thực hành tay nghề; 45 phút

 

-  Ngày thi: 08/11/2013

 

2.2 Thi đua dành nhiều ngày học tốt -  ngày học tốt gồm:

 

 • Không có học sinh không thuộc bài cũ, bị điểm kém (từ 4 điểm trở xuống).

 

 • Không có học sinh đi học muộn, bỏ học giữa giờ.

 

 • Không có học sinh bị nhắc nhở, phản ánh lên Nhà trường.

 

 • Trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến.

 

 • Không sử dụng điện thoại, làm việc riêng trong lớp.

 

Nội dung đánh giá:

 

Cộng 10 điểm thi đua cho một ngày học. Trừ 01 điểm/1 học sinh nếu mắc một trong các lỗi sau: Nghỉ học không phép, vào lớp muộn, gây mất trật tự trong lớp, không thuộc bài cũ, bị điểm kém. Trừ 02 điểm/1 học sinh nếu mắc các lỗi sau: Bỏ học giữa giờ, có thái độ không nghiêm túc trong học tập (đánh nhau, gây mất đoàn kết với bạn bè, bị nhắc nhở nhiều lần trong giờ học, bị đuổi ra khỏi phòng học, đình chỉ học, đình chỉ thi, vô lễ với giáo viên).

 

(Kết quả đánh giá sẽ dựa trên sổ đầu bài, nhận xét, phản ánh của giáo viên bộ môn và sổ theo dõi của ban thi đua).

 

+ Về ý thức:

 

Để rèn luyện và nâng cao ý thức của sinh viên trong toàn trường, Ban thi đua sẽ tổ chức theo dõi và chấm điểm thi đua ở các nội dung sau:

 

- Về ý thức của sinh viên trước giờ học. Yêu cầu sinh viên phải có mặt tại phòng học trước giờ vào lớp, không đến lớp muộn, không mang đồ ăn thức uống vào phòng học. Có ý thức giữ gìn cảnh quan chung của Nhà trường, không vứt rác bừa bãi.

 

- Về ý thức thái độ học tập trong giờ học. Yêu cầu các sinh viên phải có thái độ nghiêm túc trong giờ học, tuân thủ các nội quy - quy định của Nhà trường, giữ trật tự, chú ý nghe giảng. Không gây mất trật tự, ngủ gật, sử dụng điện thoại, máy nghe nhạc và làm việc riêng trong lớp.  Không  bỏ học giữa giờ, nghỉ học không phép.

 

- Về ý thức sau giờ học. Yêu cầu sinh viên tắt các thiết bị điện, làm vệ sinh lớp học, sắp xếp bàn ghế trước khi ra khỏi phòng học.

 

- Về sĩ số tham gia học tập: Các lớp tham gia học tập đạt trên 95% sĩ số sẽ được cộng 5 điểm /ngày học. Các lớp tham gia học tập đạt dưới 95% sĩ số sẽ bị trừ 01 điểm /một học sinh vắng.

 

- Lớp có học sinh tham gia thi học sinh giỏi được cộng 20 điểm vào tổng điểm chung khi tổng kết.

 

Phòng đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện – ĐC: Mai.

 

3 . Các hoạt động thể dục – thể thao bao gồm:

 

3.1. Tổ chức thi kéo co giữa các lớp.

 

 • Thể lệ: Mỗi đội gồm 35 thành viên (10 nam 25 nữ), đăng ký theo lớp.

 

 • Hình thức thi đấu: Loại trực tiếp

 

 • Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba.

 

 • Thời gian, địa điểm thi đấu: 7h30 ngày 19/11/2013 tại sân vận động huyện Từ Liêm.

 

 • Yêu cầu: 100% các lớp tham gia.

 

3.2. Tổ chức thi nhảy bao bố.

 

 • Thể lệ: Mỗi lớp có 05 đôi ( 1 nam 1 nữ).

 

 • Hình thức thi đấu: Nhảy một lượt cự ly 20 m tính giờ ( lấy thành tích đôi về nhanh nhất)

 

 • Thời gian, địa điểm thi đấu: 9h00 ngày 19/11/2013 tại sân vận động huyện Từ Liêm.

 

 • Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 gải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba.

 

 • Yêu cầu: 100% các lớp tham gia.

 

3.3.  Tổ chức thi đấu bóng đá nam

 

- Thể lệ thi đấu: Mỗi đội 7 cầu thủ đăng ký theo lớp hoặc các lớp có thể liên kết với   nhau nhưng không quá 2 lớp một đội.

 

- Hình thức thi đấu: đấu loại trực tiếp

 

- Thời gian, địa điểm: các lớp bóc thăm, lịch thi đấu và địa điểm sẽ được thông báo cụ thể đến các lớp.

 

- Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba.

 

- Yêu cầu: 100% các lớp tham gia.

 

Do đồng chí Tùng,  đồng chí Thịnh phụ trách

 

4. Các hoạt động Văn Nghệ.

 

 • Hình thức tham gia: Múa hát tập thể, tốp ca, song ca, đơn ca…

 

 • Các tiết mục tham gia sẽ được duyệt  vào 08h00 thứ 7 ngày 07/11/2013 (địa điểm nhà trường sẽ thông báo cụ thể trước 04 ngày) – Nhà trường sẽ mở cửa 02 cơ sở từ 15h00 đến 19h30 hàng ngày để các lớp tập luyện văn nghệ - lớp trưởng các lớp đăng ký lịch tập trực tiếp với bảo vệ.

 

 • Ban tổ chức sẽ cộng 10 điểm khuyến khích vào tổng điểm thi đua cho mỗi tiết mục tham gia biểu diễn đồng thời chọn ra 02 đội có phong cách biểu diễn tốt nhất để trao phần thưởng.

 

 • Chi đoàn giáo viên đóng góp 02 tiết mục.

 

Do đồng chí: Huyền và đồng chí Chí Chi chịu trách nhiệm.

 

 • Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới  được tổ chức trọng thể vào 13h 00 ngày 20/11/2013 tại hội trường Nhà văn hóa huyện Từ Liêm.

 

Để các nội dung thi đua nêu trên được thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức. Ban tổ chức đề nghị các phòng, ban các CB, GV, CNV trong toàn trường tích cực, gương mẫu tham gia, lập kế hoạch triển khai các nội dung trên theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; 100% CB,GV,CNV trong toàn trường tham gia.

 

Giáo viên chủ nhiệm tiến hành họp lớp, phổ biến các nội dung thi đua trên đến học sinh lớp mình chủ nhiệm (đặc biệt là các lớp hệ chuyển đổi) đồng thời có trách nhiệm động viên, khuyễn khích học sinh tham gia 100% các hoạt động của nhà trường.

 

Các nội dung được chính thức bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 2013 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2013.

 

T/M  BAN TỔ CHỨC

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Lại Anh TuấnBài viết liên quan
tuyen sinh duoc ha noi