Trang chủGiới Thiệu

Phòng đào tạo

Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng xác định mục tiêu, chương trình Đào tạo, thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập, thi tốt nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; Xây dựng quy trình, kế hoạch Đào tạo và tổ chức triển khai quá trình Đào tạo theo đúng kế hoạch và các quy định hiện hành; Thực hiện công tác Giáo vụ và nề nếp.

Biên chế CBCNV: 12 người

Trưởng phòng: BSCKII Vũ Quang Vụ - PHT - Kiêm TP Đào tạo

Điện thoại: 04.37639074Bài viết liên quan
tuyen sinh duoc ha noi