Địa điểm nhà trường

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI I     '' Khẳng định sự khác biệt về chất lượng đào tạo của một trường chuyên ngành ''     Đối với những bạn chưa biết Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội I ở đâu, chúng tôi cung cấp thêm thông tin sau đây: NƠI NHẬN HỒ SƠ VÀ NHẬP HỌC Phòng tuyển sinh - Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội ...

Phòng tổ chức - Hành chính

Biên chế: 12 người Trưởng phòng: Ths Lại Anh Tuấn Phó phòng: CN Nguyễn thị Thương Huyền Điện thoại: 04- 37638725

Phòng công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN Chức năng nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch Giáo dục & Quản lý Học sinh sinh viên; Theo dõi quản lý quá trình học tập & rèn luyện của HSSV; Tổ chức các hoạt động đoàn thể nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, VHVN, thể thao trong HSSV; Phối hợp thực hiện chế độ khen thưởng và kỷ luật với HSSV. Biên chế CBCNV: 10 người Trưởng ...

Phòng y tế - giáo cụ

Thông tin đang được cập nhật

Phòng tổ chức - Hành chính

Biên chế: 12 người Trưởng phòng: Ths Lại Anh Tuấn Phó phòng: CN Nguyễn thị Thương Huyền Điện thoại: 04- 37638725

Phòng đào tạo

Chức năng nhiệm vụ: Giúp Hiệu trưởng xác định mục tiêu, chương trình Đào tạo, thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập, thi tốt nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; Xây dựng quy trình, kế hoạch Đào tạo và tổ chức triển khai quá trình Đào tạo theo đúng kế hoạch và các quy định ...

Ban giám hiệu

Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu về nhà trường

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội 1 tiền thân là trường trung cấp dược Hà Nội, là cơ sở Giáo dục - Đào tạo, nằm trong hệ thống Giáo dục Quốc dân và là trường duy nhất của cả nước chuyên đào tạo về Dược ở bậc cao đẳng, cao đẳng tính đến thời điểm hiện tại (Trong số hơn 100 cơ sở đào tạo nhân lực Y tế của cả nước thì có đến 95/% cơ sở là ...
tuyen sinh duoc ha noi